KLIMATYCZNY PANEL OBYWATELSKI NA NIVOU EUROPSKE UNIJE

Glavni elementi


Uvod

Cilj klimatskog građanskog panela na nivou Europske Unije je rješenje konkretnih pitanja vezanih za stvaranje klimatske politike zajednice.  Izradu preporuka se može podijeliti na ciklus klimatskih panela, za kje se svaki put nasumično bira nova grupa učesnika.  Za učešće u građanskom panelu se poziva građane svih država članica, u broju koji odgovara cjelokupnom broju njihove populacije. Predložen ovdje oblik može biti sproveden bez promjena u Traktatu o Europskoj Uniji, kao jedan od oblika društvenih konzultacija. Ovo je, po pretpostavci, savjetodavni panel, ciljano sa manjim brojem učesnika Za donošenje ključnih odluka na nivou zajednice može se uporabiti način, koji je predstavljen ovdjej.

U predloženom modelu bitnu ulogu igraju rasprave na državnom nivou, koje imaju za cilju približavanje društvu teme panela. Tek nakon toga se sastaju učesnici panela iz svih država, kako bi zajedno, kao građani Europske Unije, izradili prijedloge rješenja koje će se predstaviti Europskoj komisiji i Europskom parlamentu. Radi se o tome, da bi rasprava koja je vezana za probleme Europske Unije bila prenesena na lokalni nivo, vođena na jeziku lokalne zajednice te prezentirana u nacionalnim sredstvima informiranja.  U skladu sa predloženim modelom, organizator Europskog klimatskog panela je Europska komisija, a voditellji su neovisni kooridnatori- glavni tim te nacionalni timovi za podršku.

Veličina i sastav panela

U panelu učestvuje 160 osoba iz svoh država članica plus 30 osoba kao rezervni učesnici. Za određivanje broja učesnika panela iz pojedinih država koristi se metod sličan (ili isti), kao za određivanje broja mjesta pripadajućih državama članicama u Europskom parlamentu. Minimalan broj učesnika panela iz jedne države su 2 osobe-žena i muškarac. Svi su troškovi učesnika pokriveni (noćenje, hrana i put), također učesnici dobijaju dnevnice. Predložena ovdje veličina panela (160 osoba) treba olakšati vođenje rasprave, ovo je daleko jednostavnije u maloj grupi, osim toga na taj se način može ograničiiti troškove organizacije.

Demografski kriterijumi, koji su uzimani u obzir, kod biranja učesnika panela:

  1. država
  2. pol
  3. godište
  4. obrazovanje
  5. mjesto stanovanja – selo/manji grad/veliki grad (više od 100 tisuća stanovnika)
  6. drugo-ovisno o državi

Radionice za strane

S obzirom na veliki broj strana (nevladinih organizacija, institucija, univerziteta ili ureda), koje na nivou Europske Unije mogu biti zainteresirane predstavljanjem panelu svoga mišljenja ili prijedloga rješenja, predlaže s eoragniziranje radionica na nivou država članica, kako bi se na taj način zajedno dogovorilo argumente i mišljenje za sve strane. Tijekom radionica moguće je također sakupljanje prijedloga, tko će ih predstaviti europskom panelu.

Rasprave na nivou država članica

U svakoj državi članici organizira se rasprave na teme, kojima se bavi europski klimatski panel. U njima učestvuju predstavnici strana. Rasprave se prenose uživo na internetu, savršeno bi bilo da se također prikazuju na televiziji.

Otvorene društvene konzultacije

Kao kod građanskih panela na nivou grada ili države, svatko može poslati učesnicima svoje prijedloge rješenja, napomene ili komentare. Oni se objavljuju u cjelini na stranici građanskog panela, a njihov sažetak- sakupljeni argumenti-se proslijeđuju učesnicima iz date države, u pismenom ili elektronskom obliku.

Koordiniranje europskog panela

Koordiniranje cijelog Europskog klimatskog panela je zadatak glavnog tima koordinatora, uz podršku nacionalnih timova u svim državama članicama. Materijali iz pojedinih država se prevodi na 24 jezika pa objavljuje na web stranici panela te proslijeđuje učesnicima. Sastanci panela se odvijaju tijekom vikenda, standardno jednom mjesečno.

Primjer- broj učesnika iz pojedinih država (sa Engleskom):

DržavaBroj učesnikaBroj stanovnika
Njemačka1882850000
Francuska1566992000
Engleska1566238007
Italija1460483973
Španjolska1246659302
Poljska1137976687
Rumunija719523621
Nizozemska617118084
Belgija511413058
Grčka510738868
Ćeška510610055
Portugal410291027
Švedska410120242
Mađarska49778371
Austrija48822267
Bugarska37050034
Danska35781190
Finska35513130
Slovačka35443120
Irska34838259
Hrvatska24105493
Litvanija22808901
Slovenija22066880
Letonija21934379
Estonija21319133
Kipar2864236
Luksemburg2602005
Malta2475701
Ukupno160512418023