KLIMATYCZNY PANEL OBYWATELSKI NA NIVOU GRADA

Uvod

Organiziranje građanskih panela je dopuna izrade gradske strategije zaštite klime, koju izrađuje tim eksperata. Zadatak građanskih panela je rješavanje konkretnih i bitnih pitanja vezanih za zaštitu klime na nivou grada. Rasprava se dijeli na ciklus tematskih panela, od kojih svaki se bavi posebnim problemom. Dolje naveden opis je vezan za način organiziranja jednog građanskog panela na konkretnu temu.

Veličina i sastav panela

Osnovna, preporučena veličina panela to 60 osoba plus 10 rezervnih učesnika. U gradovima koji broje više od milijun stanovnbika, može to biti i 100 osoba plus 20 rezervnih učesnika.

Demografski kriterijumi koji se uzimaju u obzir kod biranja učesnika panela:

 1. pol
 2. godište
 3. dio grada-kvart
 4. nivo obrazovanja
 5. drugo, na primjer etnička skupina

Sa učešćem u panelu vezana je dnevnica- što omogućava uključenje što većeg broja učesnika te je dokaz da se mišljenje građana cijeni. Visina dnevnice se određuje posebno za svaki grad, ona ovisi o duljini trajanja panela.

Biranje

Biranje učesnikase odvija u dvije glavne etape. Prvo biranje ima za cilj izabrati osobe, koje će dobiti pozvino pismo za učešće u klimatskom panelu- samo osobe koje će dobiti takvo pismo mogu se prijaviti u panel. Nakon toga, između osoba koje su dobile pismo i izrazile želju učešća u panelu (registracijom na web stranici ili putem telefona), bira se konačna grupa učesnika plus rezervne osobe.

Vrijeme trajanja

Glavni sastanci panela se mogu podijeliti na 6 ili 7 subota, u periodu od 10.00-16.00 časova.

 • 1 subota je opći uvod u temu klimatskih promjena te služi za predstavljanje pozadine za pojedinu temu.
 • 2-3 subota se predstavlja rješenja vezana za pojedinu temu, u tome predstavljanje mišljenja strana.
 • 3 subote se rezerviraju za raspravu i izradu rješenja.

Prvi sastanak, zajedno sa djelom intergacije te pojašnjenjem kako paneli uopćeno funkcioniraju, može se organizirati radnim danom u periodu od 18,00-20,00 časova, prije početka sastanaka subotom.

Radionica za predsjednika i ključne službenike u općini

Prvi korak, koji počinje cijeli postupak pripreme za građanski panel, je radionica za predsjednika, odbornike i ključne službenike u gradskoj upravi. Njegov je cilj predstavljanje načina rada građanskih panela te mogućnosti njihove primjene u zaštiti klime. Ovo je prilika da se pojasne sve sumnje i odgovori na pitanja vezana za funckioniranje građanskog panela u konekstu konkretnog grada. Ovo je unutarnja radionica, bez udjela medijskih kuća.

Izbor detaljne teme

Detaljna tema je izabrana tijekom radionice, u kojoj posebno učestvuju:

 1. osobe koje je naveo predsjednik
 2. predstavnici odjeljenja u općini, čija djelatnost obuhvaća zaštitu klime
 3. predstavnici stranaka u zboru grada (na primjer 1 ili 2 osobe iz svake stranke)
 4. do 2 predstavnika organizacija i neformalnih grupa, koje su podnijele zahtjev za organiziranje panela
 5. do 2 predstavnika nevladnih organizacija i institucija, koje se bave zaštitom klime te imaju sjedište u datom gradu
 6. po 1ekspertu za zaštitu klime, preporučenim od strane nevladinih organizacija ili neformalne grupe koje učestvuju u sastanku
 7. stručnjaci za organizoranje građanskih panela, preporučeni od strane predsjednika i nevladine organizacije, koje učestvuju u sastanku

Birajući temu panela, posebno se uzima u obzir:

 1. njegov značaj za zaštitu klime
 2. njegov obim- rješenje ovog pitanja treba predstaviti tijekom 2 subote
 3. atraktivnost za građane
 4. prihtavanje od strane općine implementacije panela

Biranje koordinatora panela

Da bi se izabralo koordinatore, općina šalje upite ili organizira natjecanje za nevladin sektor. Dobra je praksa predlaganje odmah iznosa novca za organizaciju panela, jer tada koordinatori nemaju potrebu konkuriranja cijenom te se mogu koncentrirati na kvaliteti i dobroj pripremi.

Tim za minitoring

Zadatak tima za monitoring je:

 • praćenje pravilnosti biranja učesnika panela
 • praćenje poštovanja standarda građanskih panela

U timu se nalazi 12 osoba:

 • 3 osobe preporučene od strane predsjednika grada
 • 3 predstavnika stranaka u gradskom zboru (proporcijonalno veličini)
 • 6 predstavnika nevladinih organizacija, koje su strana u panelu (birani nasumično između dobrovoljaca)

Tim za minitoring može pokrenuti postupak provjere pitanja vezana za organizaciju panela, ako kooridnatori imaju drukčije mišljenje nego članovi tima za monitoring. Taj postupak ima oblik ekspertske arbitraže. Odluku o pokretanju arbitraže donosi tim za monitoring običnom većinom glasova.

U sastav ekspertske grupe ulaze 4 osobe, koje donose odluke većinom najmanje 3 glasa. Eksperti se biraju sa spiska osoba, koje imaju naučnu titulu najmanje doktora nauka u oblasti koja je upitna, odnosno gdje nema suglasnosti; eksperti se biraju sa najmanje 10 visokih škola. Rješenja ekspertske grupe su konačna.

Sastavljanje programa

Koordinatori panela identificiraju strane (na primjer organizacije, institucije ili visoke škole koje se bave datom temom) te se njima obraćaju sa molbom za iskazanje tema i eksperata, koji će na najbolji način sva ta pitanja predstaviti učesnicima panela. Na taj se način stvara spisak pitanja za panel (u okviru jedne izabrane ranije glavne teme) te potencijalnih eksperata. Koordinatori panela provjeravaju dostupnost eksperata te sastavljaju radnu verziju programa. Nakon toga, šalju spisak stranama, ekspertima i timu za monitoring, kako bi se dobilo eventualne napomene i komentare.

Prije svakog sastanka panela, organizira se radni sastanak, na koji se pozivaju eksperti, koji imaju prezentacije sa tog dana te strane koje će predstavljati svoje mišljenje. Cilj sastanka je rasprava o programu te upoznavanje sa nastupima drugih strana, sve to zbog što bolje pripreme za sopstvene nastupe.

Radionica za strane

Ako je broj strana, koje su se prijavile za učešće u panel toliko veliki, da bi osobni nastupi svih predstavnika uzeli previše vremena, tada se organizira radionica za strane. Njihov je cilj:

 1. pronalazak zajedničkhj za sve strane rješenja i argumenata
 2. određivanje tko će njih prezentirati panelu

Vrijeme namijenjeno za pojedine nastupe je vezano sa brojem strana, koje podržavaju dati prijedlog preporuka-minimalno vrijeme iznosi 6 minuta, Uz to se broji sljedeće minute, ovisno o broju organizacija koje podržavaju dat prijedlog. Maksimalno vrijeme nastupa iznosi 12 minuta. U okviru jednog nastupa, glas mogu dobiti 2 osobe. Ukupno vrijeme nastupa strana određuju koordinatori panela te on ovisi o programu dana i cijeloga panela

Redosljed nastupa tijekom panela je nasumično biran.

Svaka strana ima mogućnost predstavljanja svog mišljenja u pisemnom obliku.

Prijava prijedloga preporuka

Prijedloge preopruka mogu davati:

 • svi eksperti, koji su pozvani da bi predstavili svoje mišljenje tijekom trajanja panela
 • sve strane
 • učesnici panela
 • građani
 • sva lica zainteresirana temom panela

Prijedlozi podneseni od strane osoba navedenih u točkama 1 i 2 su automatski upućivani na glasanje. Prijedlozi podneseni od strane osoba navedenih u točkama 3-5 su upućivani na glasanje, ako dobiju podršku najmanje 10 odsto glasova sastava panela.

Ako je spisak prijedloga preporuka veći od 20, tada se može izvršiti početno glasanje, kako bi se smanjio broj prijedloga. Za završnu raspravu se proslijeđuju samo oni prijedlozi, koji su dobili podršku na nivou 65 odsto. Glasanje se može izvršiti doma- elektronski ili u papirnatom obliku. Dodatno, zahtjev najmanje 20 odsto učesnika panela moguća je kraća rasprava o prijedlozima, koji su dobili najmanje 65 odsto podrške te jednokratno glasanje dizanjem ruke te dodavanje prijedloga preporuka na spisak.

Utjecaj preporuka na odluke

Preporuke koje su dobile podršku panela na niou najmanje 80 odsto su obavezujuće. Općina osim toga predstavlja (u roku od 3 mjeseca od dana dobijanja preporuka) kako su razmotrene one, koje su dobile podršku najmanje 65 odsto učesnika panela.

Praćenje implementacije preporuka

Implementiranje preporuka panela je praćeno od strane tima za monitoring, koji saziva predsjednik grada. U njegov sastav ulaze predstavnici nevladinih organizacija ili institucija koje su u panelu imale status strane (50 odsto sastava) te učesnici panela (50 odsto sastava). Tim broji 20 osoba, koje se biraju nasumično između osoba, koje su se prijavile. Jedna polovina su žene, druga su muškarci.