KLIMATYCZNY PANEL OBYWATELSKI OSNOVNI STANDARDI ORGANZIRANJA GRAĐANSKIH PANELA

 1. Nasumičan odabir učesnika – sve osobe koje su u sustavu građanskog panela se bira nasumično. Poziv za učešće u panelu može, potencijalno, dobiti svaka osoba, koja ima pravo učešća u njemu.

 2. Demografska reprezentativnost panela– sustav građanskog panela treba biti odraz demografske strukture društva, koje tema panela dotiče. U tom cilju moguća je uporaba kompleta demografskih kriterijumima, kao što su godište, pol, kvart stanovanja i sl. Cilj toga je stvaranje društva u malome, što treba odavati utisak da je ono isto “kao mi”. Dimenzija panela treba biti dovoljno velika, kako bi se moglo uzeti u obzir različite poglede. Za sve učesnike panela treba biti osigurana dnevnica, čija je visina najmanje pokriće troškova učešća u panelu.

 3. Neovisni tim koordinatora– građanski panel vodi neovisan tim koordinatora, njegova je posebna uloga priprema postupka biranja, sastavljanje programa te pozivanje eksperata i vodiča panela. Kada je građanski panel organiziran po narudžbo lokalne samouprave ili parlamenta, bitno je da nijedna osoba iz tima koordinatora ne bude djelatnik javne admministracije. Koordinatori trebaju biti objektivni- ne mogu to biti, na primjer, aktivni političari ili osobe izravno angažirane u datoj temi.

 4. Građanski panel ima mogućnost pozivanja eksperata– uprkos tome da program panela sastavljaju koordinatori, građanski panel može pozvati dodatne eksperte, koje sam bira. Učešće eksperata može imati oblik nastupa uživo, video prijenosa, pismenog mišljenja i drugo.

 5. Uzimanje u obzir najšireg, sa praktične strane, raspona gledišta– ako neko pitanje daje različita rješenjai poglede, savršeno je da se ih sve prezentira u edukativnom djelu panela (od strane pozvanih eksperata). S obzirom na ograničeno vrijeme ili druge praktične razloge, može se uporabiti metod spajanja točaka gledišta. Prezentacije eksperata mogu imati oblik nastupa uživo, video prijenosa, snimka, pismenog mišljenja i drugo.

 6. Poziv svih zainteresiranih strana– svaka organizacija, neformalna grupa ili institucija čije je djelovanje vezano sa temom građanskog panela, ima pravo osobnog predstavljenja svog mišljenja. Tim koordinatora samo identificira strane-ne vodi njihovu selekciju. S obzirom na vremenska ograničenja ili veći broj strana, moguća je primjena postupka biranja njihovih predstavnika. Tada se utzima u obzir različite točke gledišta.

 7. Rasprava-razgovori učesnika koji obuhvaćaju pažljivo slušanje sebe uzajamno te razmatranje različitih opcija su ključni elementi građanskog panela. Program panela treba obuhvatati tako rasprave u malim grupama, kao i na većem forumu, čime je osigurano da svako može izjaviti svoje mišljenje, kao i biti saslušan. Dio koji obuhvaća raspravu trebaju voditi kvalificirani vodiči.

 8. Otvorenost-svi članovi društva, koje panel dotiče, trebaju imati mogućnost proslijeđivanja panelu svog mišljenja u obliku komentara, prijedloga ili sugestija.

 9. Dovoljno vremena da se razmisli– osiguranje dovoljne količine vremena dza razmatranje pitanja vezanih za datu temu je neophodno za promišljeno odlučivanje. Ako predmet nije hitan, nema razloga da se žuri. Građanski panel treba imati mogućnost produljenja svojih sastanaka i trajanja, kao i broja, ako tako učesnici odluče (mada su moguća određena ograničenja zbog budžeta panela).

 10. Utjecaj– od samog početka treba biti jasno određeno, što će se dogoditi sa preporukama panela. Savršeno je kad preporuke koje su dobile podršku panela na odgovarajuće visokom i ranije dogovorenom nivou, su tretirane kao obavezujuće (u okvirima važećeg zakona i propisa).

 11. Transparentnost– svi nastupi u edukativnom djelu trebaju biti transmitirani uživo i snimani. Svi materijali koje dobija građanski panel trebaju biti dostupni na web stranici. Jasne informcije vezane za način na koji preporuke panela se implementira trenaju biti dostupne na web stranici te redovito ažurirane. Izvješće o metodologiji koja je primjenjena kod organizacije panela treba predstaviti tim koordinatora.

 12. Promoviranje– građanski panel je bitan događaj u životu datog društva te građani trebaju biti informirani o njemu. Trebaju biti dsotupne informacije o tome kako se može uključiti u panel i kako pratiti njegov rad. Informacija o tome da će se organizirati građanski panel na datu temu treba biti objavljena javno, prije nego počnu sastanci.